BIOGRAFIA
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI
ARTYKUŁY
PRZEKŁADY
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE
PROGRAMY TELEWIZYJNE
FILMY
GALERIA ZDJĘĆ
FRAGMENTY NAGRAŃ
Słowo kluczowe:
Szukaj w:
   
 
STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / PUBLIKACJE ZAGRANICZNE / LA NOUVELLE VAGUE POLONAISE. ANTHOLOGIE DES OEUVRES POETIQUES
LA NOUVELLE VAGUE POLONAISE. ANTHOLOGIE DES OEUVRES POETIQUES

Antologia utworów poetyckich najwybitniejszych przedstawicieli polskiej Nowej Fali: Stanisława Barańczaka, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego, Ewy Lipskiej, Stanisława Stabry, Jana Polkowskiego, Rafała Wojaczka, Adama Zagajewskiego. Zawiera teksty powstałe w latach 1968-1990. Antologia opublikowana została w 1992 przez Centre d`Etudes de la Culture Polonaise Uniwersytetu w Lille (Francja). Wybór tekstów, wstęp i noty biograficzne: Stanisław Bereś; przekłady utworów: Maryla Laurent i Laurence Dyevre.


Kompozycja tomu uwypukla rolę wydarzeń politycznych, na które reagowali poeci tej formacji poetyckiej: Marzec 1968, Grudzień 1970, Radom 1976, ruch opozycyjny 1976-1980, powstanie Solidarności 1980, stan wojenny 1981 i jego konsekwencje 1981-1990. Ukazane w tej antologii zostały wszystkie najważniejsze modele estetyczne, składające się na unikalną poetykę tej generacji (kontestacja, wątki polityczne, lingwizm, „mówienie wprost”, neoklasycyzm). Antologia prezentuje zarówno prekursorów Nowej Fali (Wojaczek), jej najciekawszych przedstawicieli „burzy i naporu” (Barańczak, Zagajewski, Lipska, Krynicki, Kornhauser, Stabro), wreszcie pisarzy nawiązujących do dokonań nowofalowych (Polkowski). W ten sposób uzyskujemy całościowy obraz przemian tego środowiska: od programowego buntu pokoleniowego, poprzez kolejne fazy buntu politycznego, aż po pełne wyodrębnienie się poszczególnych, indywidualnych już poetyk. Antologia dokumentuje siłę oddziaływania tej liryki, która zdominowała artystycznie i światopoglądowo lirykę polską od studenckiego marca 1968 roku aż po kres komunizmu w 1989 roku.

 
Stanisław Bereś