BIOGRAFIA
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI
ARTYKUŁY
PRZEKŁADY
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE
PROGRAMY TELEWIZYJNE
FILMY
GALERIA ZDJĘĆ
FRAGMENTY NAGRAŃ
Słowo kluczowe:
Szukaj w:
   
 
STRONA GŁÓWNA

STANISŁAW BEREŚ (ur. 1950); historyk lit., krytyk, eseista, poeta, tłumacz; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (do 1987); w latach 1987-93 na Uniwersytecie Charles de Gaulle`a w Lille (Francja).

Od 1996 redaktor "Telewizyjnych Wiadomości Literackich" (TVP 2, TV Polonia) oraz w latach 1997-98 magazynu kulturalnego "Latarnik" (TV Polonia); członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996-2004), Nagrody Literackiej Europy Srodkowej ANGELUS (od 2006) i komitetu redakcyjnego "Odry" (do 2003); współrealizator międzynarodowego pilotażowego programu nauczania multimedialnego.

Opublikował 23 książki oraz ok. 360 tekstów naukowych, krytycznoliterackich i eseistycznych na łamach najważniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych i zagranicznych. Większość z nich dotyczy literatury polskiej doby dwudziestolecia miedzywojennego, okresu wojny i okupacji oraz literatury powojennej. Jego klasyczne już rozmowy-rzeki z pisarzami polskimi, krzyżują spojrzenie historyka literatury z intelektualnie zorientowanym dziennikarstwem. W poezji w przewrotny sposób integruje perspektywę eschatologiczną z autoironią.

PUBLIKACJE
Wybór niezobowiązujący Pół wieku czyśćca Rozmowy ze Stanisławem Lemem Już tylko sen
Historia nie byle jaka o dziejach dzielnego Chluptaka  Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego ISTORIJA I FANTASTIKA
POÈTES DE L`APOCALYPSE. ANTHOLOGIE DE POÉSIE EN POLONAIS LA NOUVELLE VAGUE POLONAISE. ANTHOLOGIE DES OEUVRES POETIQUES Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze. UN DEMI-SIECLE DE PURGATOIRE. ENTRETIENS AVEC TADEUSZ KONWICKI
Słownik dzieł i tematów literatury francuskiej Literatura dwudziestolecia międzywojennego Literatura polska w latach drugiej wojny światowej Szuflada z Atlantydy
Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek Literatua polska 1944-1949. Tako rzecze Lem Socrealizm i odwilż. Literatura polska lat 1949-1957.
Historia i fantastyka Kradzieże brylantów LEM ÜBER LEM. GESPRÄCHE. TAK GAWARIŁ LEM
Wojaczek wielokrotny. Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w salonie Profesora Józefa Dudka Okruchy Atlantydy  
 
Stanisław Bereś