Książki Publikacje - spis Publikacje zagraniczne Artykuły Przekłady Publikacje multimedialne

Artykuły

Pobierz

 • 2010
 • Przedmowa do: Doliny Issy Cz. Miłosza, "Zwiezda" (Petersburg) 2009/2010, nr 10, s. 13-15.
 • Podróż przez archiwum, TROP W TROP. ROZMOWY Z ANDRZEJEM SOSNOWSKIM, Wrocław 2010, s. 57-71;
 • Przedmowa [w:] Ogólnopolski Festiwal Felietonu. Wislawa Szymborska, Wrocław 2010.
 • Twórczość za pieniądze bezpieki, Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury. Wrocław 2010; s. 243-259;
 • Quand la Sûreté devient critique littéraire, Critique littéraire et littérature européene. Sous la direction de Tania Collani, Peter Schnyder, Paris, Orizons, collection Universités, domaine littéraire, 2010, s. 187 – 205 (378p.).
 • Pan mnie słucha, prawda? Rozmowa z Piotrem Sommerem [w:] Piotr Sommer. Ucieczka w bok (pytania i odpowiedzi), Wrocław 2010, s. 22-34.
 • Opera ultima, czyli zamknięte drzwi [w:] KOMPLEKS KONWICKI. MATERIAŁY Z SESJI NAUKOWEJ..., Kraków 2010, s. 333-363.
 • Żywe srebro. Rozmowa z Bogusławem Kiercem, www. biuro literackie.pl (25.08.2010).
 • Wyki i Różewicza dialogi ostatnie, "Odra" 2010, nr 10, s. 42-49.
 • Wszyscy pisarze są schizofrenikami. Z Michelem Houellebecqiem rozmawia Stanislaw Bereś, "Odra" 2010, nr 11, s. 62-69.
 • SB jako krytyk literacki, Artyści władzy - władze artystom, pod red. A. Chojnowskiego i S. Ligarskiego, Warszawa 2010. Seria: Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy. Materiały z konferencji w Warszawie (IX 2008).
 • To byli fantastyczni ludzie, "Pamięć i Przyszłość" (Ludzie dolnośląskiej opozycji) 2010, nr 2 (8), s. 26-39.
 • Galaktyka Lem [w:] LEM I TŁUMACZE. Pod red. E. Skibińskiej, Łask 2010, s. 15-78.
 • 2009
 • SALON III RZECZPOSPOLITEJ. SALON PROF. DUDKA. Pod red. S. Beresia i U. Glensk, T. 2. Wrocław 2009. Wydawnictwo Atut.
 • Mare tenebrarum et lux perpetua [w:] K. Koczyńska-Kielan, Pejzaże wyobraźni, Miejska Galeria Sztuki, Łódź 2009, s. 2-20;
 • Cz. Miłosz, Dolina IssI, Gławy iz knigi, "Zwiezda" (Sankt-Peterburg) 2009/10 [Poswjaszczajetsia polskoj kulturje] ISBN 0321-1878, s. 13-15 (wstęp), 15-33 (wybór), pierewod : Nikity Kuzniecowa.
 • Cynjan i Fiszer czyli o cnotach felietonu, "Wyobraźnia i pedanteria. Prace ofiarowane prof. Wojciechowi Głowali w 65 rocznicę urodzin", Pod red. M. Adamskiego, M. Gorczyńskiego, M. Gorczyńskiej, Wrocław 2008, Wydawnictwo Uniwersyteckie, s. 152-169
 • Wileński obłok czyli zanim powstały Żagary, ŻAGARY, ŚRODOWISKO KULTUROWE GRUPY LITERACKIEJ, Pod red. T. Bujnickiego, Kraków 2009, s. 13-53.
 • W kosmosie przypadków. Antykryminały Stanisława Lema, MAKROKOSMOS VERSUS MIKROKOSMOS, Pod red. A. Magowskiej, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2009, s. 115-133 ;
 • Przedmowa [do:] Ogólnopolski Konkursu na felieton. Antoni Słonimski, Wrocław 2009, s. 6-16;
 • Polski Dante wśród popiołów, "Dziennik" (dod. "Kultura") 2008, 9.01.2009
 • W czarnej dziurze. Z Wojciechem Jagielskim [..] rozmawia Stanisław Bereś, "Znaczenia" 2009, nr 2, s. 41-52;
 • Kraj wtórnych analfabetów [w:] M. Lebda, Kongres kulturalnej niemocy. Głosy uczestników obrad, "Kraków" 2009, nr 10-11;
 • Wokół biografii Stanisława Lema. Dyskusja poświęcona pisarzowi [wyp. w dyskusji], "Bez porównania" 2009, nr 1 (7);
 • Redaktor musi być dyktatorem. Rozmowa z Jerzym Giedrojciem, "Nowaja Polsza" 2009 (wrzesień);
 • Stygmat piekła, SŁOWA I METODY. KSIĘGA DEDYKOWANA PROF. JERZEGO ŚWIĘCHOWI, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 13-35.
 • 2008
 • "Nagy Vilag" 2007, nr 12 [numer pisma poświęcony literackim obrazom Wrocławia, pod red. Lajosa Palfalviego i Stanisława Beresia];
 • Kreator-kreacja-autokreacja [w:] Lidia Sztwiertnia, Kreator-kreacja-autokreacja, Bielsko Biała 2008.
 • Ita dixit Lem, W ŚWIECIE KOMUNIKACJI ZDEGRADOWANEJ pod Red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław 2008.
 • Szram pamiati. Biesiada c Idoj Fink, "Nowa Polsza" 2008, nr 4, s. 44-53;
 • Konwicki w puzzlach. Ze Stanisławem Beresiem o powstawaniu "Pół wieku czyśćca" rozmawia Przemysław Kanecki, "Litteraria Copernicana" 2008, nr 1;
 • Gwiazda przeznaczenia. Rozmowa z Wojciechem Albińskim, "Znaczenia" 2008, s. 63-73;
 • Siwczyk dwujęzyczny, "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 49 (dod. "Książki w "Tygodniku")
 • RAFAŁ WOJACZEK. WSPOMNIENIA, RELACJE, ŚWIADECTWA.*. Wrocław 2008. Biuro Literackie.
 • ISTORIJA I FANTASTIKA. ANDRZEJ SAPKOWSKIJ/ STANISŁAW BEREŚ.* Moskwa 2007. Izdatielstwo Act.
 • Wojaczek -- aktor życia [wyw.] "Gazeta Wyborcza -- Wieżą Ciśnień" 11.04.2008.
 • Ein Gespräch mit Andrzej Sapkowski, "Quarber Mercur" 2007, nr 105/106, s. 233-243.
 • Ita dixit Lem, *NOWE MEDIA, NOWE W MEDIACH* 2008.
 • Dzień w dzień z Wojaczkiem, "Rzeczpospolita" 2008, nr 93; dod. "Plus Minus" (19-20.04);
 • 2007
 • Srokowski: Wielka ciemność spowiła Kresy, "Dziennik" 2006 (9.01.);
 • polem.: W. Perkun, Jeszcze raz o okrutnych zbrodniach na Wołyniu, "Dziennik" 2007 (31.01.);
 • Charakter czyli psychomachia. Rozmowa z Januszem Głowackim, "Dziennik" 2007 (?);
 • Odojewski: Strach i przerażenie, "Dziennik" 2006 (9.01.);
 • Bałem się samotnej śmierci, "Dziennik" 2007 (25.01.);
 • Światłość wiekuista. Stanisław Bereś rozmawia z Andrzejem Sapkowskim, "Fantastyka" 2007, nr 2;
 • Huelle: Czeka nas tragedia, "Dziennik" 24-25. 03. 2007.
 • Krynicki: Polityka jest dla mnie światem obcym, "Dziennik" 26.03.2007.
 • Wierzę w przeznaczenie [Rozmowa z Maciejem Malickim], "Dziennik" 17.05.2007.
 • To jest edukacyjna rewolucja. Z prof. Stanisławem Beresiem rozmawia Wojciech Walczak, "Oblicza Edukacji" 2007, nr 13;
 • Zamiast wywiadu [wyp. w ankiecie redakcyjnej], "Dolnośląskie ścieżki" 2007, nr 13;
 • Czas skompromitować polskiego kołtuna. Wojciech Kuczok opowiada o cierpieniu w literaturze, "Dziennik" 2007, 20.06.07;
 • Obawiam się, że ktoś mnie kiedyś zabije. Rozmowa z Marcinem Świetlickim, "Dziennik" 2007 (11.06.);
 • Rozmowa na kolanach [rec. O. Ferrari/J.L. Borges: "W dialogu"], "Dziennik" 2007 (11.07.);
 • Puenty Pana Boga [Rozmowa z Hanna Krall], "Dziennik" 2007 (21.07.);
 • Prawdziwy pisarz nigdy nie może podążać za stadem. Rozmowa z Markiem Nowakowskim, "Dziennik" 2007 (24.07.);
 • Zapach ksiązki, smak rozmowy, "Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska" 2007 (21-22 lipca);
 • Jestem pisarzem celowo przemilczanym. Rozmowa z Januszem Krasińskim, "Dziennik" 2007 (6.08.);
 • Witkowski: świat jest szyty grubymi nićmi. Rozmowa z Michałem Witkowskim, "Dziennik" 2007 (22.07.);
 • Nagrody literackie na pokuszenie [głos w dyskusji], "Gazeta Wyborcza" 2007 (4.09.);
 • Gra w autodenuncjację, "Gazeta Wyborcza" 2007 (7.09.);
 • Czuję się niewygodnie w świecie. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, "Dziennik" 2007 (5.10.);
 • A kiedy pasterz jest zdrajcą [wywiad], "Gazeta Wrocławska. Magazyn" 2007 (18 paźdz.);
 • Życie z piętnem nazizmu. Rozmowa z Martinem Pollackiem, "Dziennik" 2007 (30.10.);
 • Na tropach Rafała Wojaczka, "Polska. Gazeta Wrocławska" 2007 (30.10);
 • Powrót genialnego chuligana. Rozmowa z Bogusławem Kiercem, "Dziennik. Polska, Europa, Świat" 2007 (28.11.);
 • Martin Pollack: Ta książka nie jest autoterapią, "Dziennik" 2007 (3.11.);
 • 2006
 • Przedmowa [w:] FELIETONY 2006, Wroclaw 2006;
 • Stanisław Kowalczyk, KRADZIEZE BRYLANTOW, Wroclaw 2005, Wydawnictwo Atut.
 • Wizjoner swiata okrutnych cudow. O Stanislawie Lemie, "Europa" 2006, nr 15 (12.04);
 • Rafal Wojaczek, czyli nieustająca gra ze smiercia, "Dziennik" 2006 (15.05.), s. 30-31.
 • Evanna, LITERATURA, KULTURA, KOMUNIKACJA. Księga pamiatkowa prof. J. Jastrzebskiego, Wroclaw 2006.
 • Konwicki: wielki szaman literatury, "Dziennik" 2.06.2006;
 • 2005
 • Wstęp [do:] M. Klubowicz, "Wiersze niepozbierane", Warszawa 2005, Wydawnictwo Anagram.
 • Jan Grzegorczyk: "Adieu", "Zwierciadło" 2005, nr
 • Przedmowa [w:] Konkurs na felieton., Wrocław 2005.
 • W matni, "Europa" 2005, nr 21 (25.05.2005).
 • Rozdz. XXXVII [W:] LE TOUR DU MONT EN 80 PAGES. Editions Mont Noir 2005.
 • Gry i zabawy Stanisława Lema [w:] PRZYGODA Z CZYTANIEM. PODRĘCZNIK DO KSZTAŁCENIA LITERACKO-KULTUROWEGO, KL. 3 GIMNAZJUM. Mac Edukacja, Kielce 2005.
 • Książki sprzedaje telewizja, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 128 [wyw.]
 • Kultura dolnośląska?, "Panorama" 2005, nr ?
 • wyp. w dyskusji nt dziennikarstwa, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 125-128.
 • Śladami Juliusza Verne`a [not. nt. nagrody Fundacji Mont Noir dla S.B.], "Gazeta Wyborcza" (Wrocław) 2005, 9 czerwca
 • Mont Noir, [not. nt. nagrody Fundacji Mont Noir dla S.B.], "Przegląd Uniwersytecki" 2005, nr 8.
 • Świat niemożliwy. Rozmowa z Tymoteuszem Karpowiczem, "Plus Minus" [dod. do] "Rzeczpospolita" nr 33 – 34 (19-20 sierpnia 2005; 27-28 sierpnia 2005);
 • Head-line czyli walka anioła z diabłem [w:] NOWE MEDIA. Wrocław 2005.
 • Urła uli bolszoje kidałowo. Biesieda c Dorotoj Masłowskoj, "Nowaja Polsza" 2005, nr 10 (68);
 • Rozmowa z Ritą Gombrowicz, "Teksty drugie" 2005, nr 3.
 • Punkt zero. Rozmowa z Adamem Lizakowskim, "Fraza" 2005, nr 3;
 • Blizna pamięci. Rozmowa z Idą Fink, "Kresy" 2005, nr 64;
 • La voix d`un corps emmure. Leo Lipski et Łucja Gliksman s`entretiennent avec Stanislaw Bereś; "Tsafon-Revue. D'etudes juives du Nord", décembre 2005, n° 50;
 • Charakter czyli psychomachia. Rozmowa z Januszem Głowackim, "Nowa Polsza" 2005;
 • 2004
 • Zdaniem szeryfa. Rozmowa z Henrykiem Berezą, "Opcje" 2004, nr 1/2.
 • W etom dome - Polsza. Biesieda c Mariej-Danilewicz-Zielińskoj, "Nowaja Polsza" 2004, nr 3.
 • Słuczaj, ili prawdiwyj wymyslieł. Biesieda c Zofiej Romanowicz, "Nowaja Polsza" 2004, nr 5.
 • "Sztuka i Naród", Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (H)
 • Dużo książek, bardzo mało arcydzieł, "Europa" 2004 nr, 4 (dod. do "Faktu") 28.04.2004.
 • Dużo książek, bardzo mało arcydzieł, "Angora" 2004 nr, 19.
 • Tamten świat. Rozmowa z Włodzimierzem Odojewskim, "Kresy" 2004, nr 3.
 • Prawda fantasy. Rozmowa z Andrzejem Sapkowskim, "Nowa Fantastyka" 2004, nr 12.
 • Przyszłość edukacji multimedialnej w Polsce [w:] EDUKACJA MEDIALNA. TEKSTY I PRETEKSTY. Pod red. I. Borkowskiego Wrocław 2004;
 • Czeslaw Milosz: La main de la providence (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Tadeusz Rozewicz: Le poe`te apre`s la fin du monde (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Adam Zagajewski: La Beauté et la souffrance (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Piotr Mitzner: Des signes dans poussie`re (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Andrzej Sosnowski: Voyage a trevers les archives (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Marcin Swietlicki: Un poete actof jusqu`a cessation (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Artur Szlosarek: L`au-del? (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Ewa Sonnenberg: Une douce solitude (entretien avec Stanislaw Beres), "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Stanisław Bereś, La note, "Poesie" 2004, nr 102 (septembre).
 • Ekskursja mistyczna Znikomka do międzyświatów, MIĘDZY TEATREM A LITERATURĄ. KSIĘGA OFIAROWANA PROFESOROWI JANUSZOWI DEGLEROWI W 65. ROCZNICĘ URODZIN. Pod red. A. Juzwenki i J. Miodka, Wrocław 2004.
 • Wstęp [w:] Konkurs felietonu, Wrocław 2004.
 • 2003
 • Stanisław Lem – Introduction, "Acta Lemiana Monashensis. Special Lem Edition of Acta Polonica Monashiensis" 2003, vol. 2, nr 2.
 • O "Solaris" Stanisława Lema, ibidem;
 • O "Głosie Pana" Stanisława Lema, ibidem;
 • Apokryfy Lema czyli neantologiczny romans, ibidem;
 • Inteligent w domu wariatów (soc)realistyczna trylogia Stanisława Lema, ibidem;
 • Stanisław Lem – Zarys Bibliografii, ibidem;
 • Ekskursja mistyczna Znikomka do międzyświatów, "Dziennik Portowy" 2003, nr 9. Port Legnica.
 • W pułapce władzy i seksu, "Tygodnik Powszechny" 2003, nr 29.
 • Samtal med Zbigniew Kruszyński, Polsk literatur för nybörjare och avancerade i 39 essöaer och dikter, Kraków 2003.
 • Niecna książkowa ciekawość, z S.B. rozmawia M. Matuszewska, "Gazeta o książkach" dod. do "Gazety Wyborczej" 2003, 5-11 grudnia.
 • "Nowy tekst" czyli w centrum zdarzeń. Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim [w:] Ryszard Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2003.
 • 2002
 • Baczyński Krzysztof Kamil, DICTIONNAIRE MONDIAL DES LITTÉRATURES. Sous la direction de Pascal Mougin et Karen Haddad-Wolting. Larousse. Paris 2002 (en collaboration avec Maryla Laurent).
 • Barańczak Stanisław, ibidem.
 • Białoszewski Miron, ibidem.
 • Borowski Tadeusz, ibidem.
 • Brandys Kazimierz, ibidem.
 • „bruLion”, ibidem.
 • Gombrowicz Witold, ibidem.
 • Herbert Zbigniew, ibidem.
 • Kochanowski Jan, ibidem.
 • Krasiński Zygmunt, ibi dem.
 • Kuśniewicz Andrzej, ibidem.
 • Lem Stanisław, ibidem.
 • Leśmian Bolesław, ibidem.
 • Miłosz Czesław, ibidem.
 • Mickiewicz Adam, ibidem.
 • Moczarski Kazmierz, ibidem.
 • Mrożek Sławomir, ibidem.
 • Pankowski Marian, ibidem.
 • Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, ibidem.
 • Prus Bolesław, ibidem.
 • Różewicz Tadeusz, ibidem.
 • Schulz Bruno, ibidem.
 • Sienkiewicz Henryk, ibidem.
 • Słowacki Juliusz, ibidem.
 • Stachura Edward, ibidem.
 • Szymborska Wisława, ibidem.
 • Tokarczuk Olga, ibidem.
 • Witkiewicz Stanisław Ignacy, ibidem.
 • Wyspiański Stanisław, ibidem.
 • Zagajewski Adam, ibidem.
 • Zimorowic Szymon, ibidem.
 • Żeleński-Boy Tadeusz, ibidem.
 • Żuławski Jerzy, ibidem.
 • Zielony Balonik, ibidem.
 • „Zdrój”, ibidem.
 • Żeromski Stefan, ibidem.
 • Polskaja literatura na skljanomy ekrani, „Sucziasnist” (Kijów) 2002, nr 1.
 • Szaljenie priskorienija. Zi Stanisławom Lemom wiediet biesiedu Stanisław Bereś, „Sucziasnist” (Kijów) 2002, nr 1.
 • Nowij tekst, abo w Centri podii. Rozmowa S.B. z Riszardom Kapuscinskom, „Sucziasnist” (Kijów) 2002, nr 1.
 • Obowiązkiem żyjących jest kontynuowanie namiętności umarłych. Rozmowa z Daniele Sallenauve, „Fraza” 2001 [w rzeczywist. 2002], nr 4.
 • Przejścia na Wschód; Bramy Gubbio; Rozmowy małżeńskie; 33 wariacje wokół koncertu Rudolfa Serkina Daniele Sallenauve (tłum. wraz z M. Laurent), „Fraza” 2001 [w rzeczywist. 2002], nr 4.
 • Literatura polska na szklanym ekranie [w:] Media. Język. Literatura. Korespondencje i transpozycje. Pod red. Aleksandra Woźnego. Wrocław 2002.
 • Atlantyda [w:] Genius loci. Wrocław-Breslau-Wratislavia. Pod red. M. Śniecińskiego, Wrocław 2002.
 • Tako rzecze... Lem, Rozmowa ze Stanisławem Beresiem. „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 116 (20 maja);
 • Głos z zamurowanego ciała. Rozmowa z Leo Lipskim i Łucją Gliksman, „Teksty Drugie” 2002, nr 4.
 • Literatura polska 1944-1949, wykład multimedialny (zapis cyfrowy), zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu l’Enseignement a Distance dla Centre de Tele-Enseignement Uniwersytetu Charles de Gaulle’a w Lille (Francja).
 • 2001
 • Nie zapisane nie istnieje (Agata Tuszyńska), „Odra” 2001, nr 2.
 • Mojra czyli filozofia cierpienia. Rozmowa z Christianem Skrzyposzkiem, „Odra” 2001, nr 3.
 • Poeta czynny do odwołania. Rozmowa z Marcinem Świetlickim, „Magazyn z książkami” (dod. lit. „Gazety Wyborczej”) 2001, nr 3.
 • Wilcza tropa. Z Mariuszem Wilkiem rozmawia Stanisław Bereś, „Plus Minus” (dod. do „Rzeczpospolitej”) 2001, nr 11.
 • Wołczaja tropa. Z Mariuszem Wilkom biesiedujet Stanisław Bereś, „Nowaja Polsza” 2001, nr 5.
 • Pamięć i charaktery. Rozmowa z Michałem Głowińskim, „Odra” 2001, nr 4.
 • Znaki na kurzu. Rozmowa z Piotrem Mitznerem, „Fraza” 2001, nr 5.
 • Anglik z Niskich Łąk Rozmowa z Piotrem Siemionem, „Kresy” 2001, nr 45-46.
 • Nieludzkie przyspieszenie. Rozmowa ze Stanisławem Lemem, „Nowa Fantastyka” 2001, nr 9 (wersja skrócona).
 • Nieludzkie przyspieszenie. Rozmowa ze Stanisławem Lemem, „Odra” 2001, nr 9.
 • Jeśli nie ja, to kto? Rozmowa z Henrykiem Grynbergiem, „Magazyn z książkami” 2001, nr 8 (dod. lit. do „Gazety Wyborczej” (20.10.).
 • Wojaczek sześciokrotny [w:] KTÓRY JEST. RAFAŁ WOJACZEK W OCZACH PRZYJACIÓŁ, KRYTYKÓW I BADACZY. Katowice 2001.
 • Wolę nie chwalić losu. Rozmowa z Adamem Zagajewskim, „Gazeta o książkach” [dod. do „Gazety Wyborczej”] 2001, nr 45.
 • Szeryf Sommerlandu. Rozmowa z Piotrem Sommerem, „Odra” 2001, nr 11.
 • 2000
 • Soplicowo w Maisons-Lafitte. Z Zofią Hertzową rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 2000, nr 1.
 • Naprawdę Dziki Zachód, „Gazeta Dolnośląska” 2000, nr 48 [PR].
 • Pierwsze obrazy, Gazeta Dolnośląska 2000, nr 60 [PR].
 • Przypadek, któremu na imię Opatrzność. Rozmowa z Kazimierzem Brandysem, „Plus Minus” nr 11 [dod. do „Rzeczpospolitej” 2000 (18-19.03)
 • Ofiary nie stają się świętymi. Z Wilhelmem Dichterem rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 2000, nr 3.
 • Inteligent w domu wariatów. (Soc)realistyczna trylogia Stanisława Lema [w:] Muzy i hestie. Prace ofiarowane prof. Ludwice Ślęk, Wrocław 1998.
 • Między historią i naturą czyli każdy ma swojego anioła. Z Kazimierzem Brandysem rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 2000, nr 4.
 • „Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy” Sergiusza Piaseckiego [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • „Cała jaskrawość” Edwarda Stachury [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • Dziennik 1954 Leopolda Tyrmanda Stachury [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000 (H)
 • Siekierezada Edwarda Stachury [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000 (H)
 • Z dnia na dzień Ferdynanda Goetla [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 2000 (H)
 • Widma Tadeusza Gajcego [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • Zofia Romanowiczowa [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • Portret Kanta i dwa eseje o wojnie [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • Andrzej Zawada [w:] Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 2000 (H)
 • Komforty psychiczne są mi obce. Rozmowa z Ewą Sonnenberg, „Gazeta Dolnośląska” 2000, nr 115.
 • Poeta po końcu świata. Z Tadeuszem Różewiczem rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 2000, nr 5.
 • Beduin na Niskich Łąkach. Z Piotrem Siemionem rozmawia Stanisław Bereś, „Gazeta Dolnośląska” 2000, nr 136.
 • Tajemne porządki rzeczywistości. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, „Odra” 2000, nr 7-8.
 • Piasek z Tybru. Rozmowa z Bogusławem Kiercem, „Przegląd Powszechny” 2000, nr 9.
 • Elegancki strach na wróble. Rozmowa ze Zbigniewem Kruszyńskim, „Odra” 2000, nr 9.
 • Duchy przeszłości. Rozmowa z Tomaszem Jastrunem, „Kultura” 2000, nr 9.
 • W tym domu jest Polska. Rozmowa z Marią-Danilewicz-Zielińską, „Kultura” 2000, nr 10.
 • Podróż przez archiwum. Rozmowa z Andrzejem Sosnowskim, „Odra” 2000, nr 12.
 • Przypadek czyli prawdziwa fikcja. Rozmowa z Zofią Romanowicz, „Fraza” 2000, nr 3.
 • Wojaczek sześciokrotny. O Rafale Wojaczku mówią: Elżbietą Fediuk, Danuta Kierc, Bogusław Kierc, Mieczysław Orski, Andrzej Wojaczek, Maciej M. Szczawiński, „Kresy” 2000, nr 2-3.
 • Granica, której nie ma. Rozmowa ze Stanisławem Bieniaszem „Opcje” 2000, nr 6.
 • Mur czyli stany człowieczeństwa. Rozmowa z Andrzejem Stasiukiem, „Fraza” 2000, nr 4 (30).
 • 1999
 • Czekanie na Pivota – kultura w telewizji polskiej, „Wprost” 1999, nr 22; rec. - Świeci w ciemności, „Antena” 1999, nr28; (rec. mag. kult. „Latarnik”)
 • Piekło Afryki. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 1999, nr 7-8.
 • Literatura emigracyjna 1945 - 1990. Zarys monograficzny [w:] W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice. Pod red. Z. Andresa, Rzeszów 1999.
 • Samotność Robinsona, „Wprost” 1999, nr 36.
 • Redaktor musi być dyktatorem. Z Jerzym Giedroyciem rozmawia Stanisław Bereś, „Odra” 1999, nr 12.
 • 1998
 • Pani Bovary Gustawa Flauberta (30.03.1998, Teatr TV).
 • Wstęp [w:] Zielnik miłości. Antologia. Lubin 1998.
 • Zielnik miłości, „Wersja” 1998, nr 3.
 • j.w., „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 19.
 • W labiryncie historii. Z Władysławem Terleckim rozmwia Stanisław Bereś, „Odra” 1998, nr 5.
 • Fälle von sozielistischem realismus bei Stanislaw Lem, „Quarber Mercur 87” (Wien), 1998, nr 2.
 • Radość narracji. Rozmowa z Olgą Tokarczuk, „Dykcja” 1998, nr 9-10 .
 • Rozmowa w X Pawilonie. Z Władysławem Terleckim rozmawia Stanisław Bereś, „Opcje” 1998, nr 9-10
 • Stanisław Lem jako pogromca imperializmu. Między literaturą popularną a propagandą (1946 - 1956) [w:] „Wszystek krąg ziemski”. Antropologia. Historia. Literatura. Prace ofiarowane prof. Czesławowi Hernasowi, Wrocław 1998.
 • Posłowie [do:] Leo Lipski, Niespokojni, Olsztyn 1998.
 • 1997
 • Manipulacja i szyfr. Polska literatura współczesna w lustrze przekładu, „Romanica Wratislaviensia” XLIV, 1997.
 • Ręka Opatrzności. Rozmowa z Czesławem Miłoszem, „Odra” 1997, nr 12.
 • Dług wobec moich umarłych. Rozmowa z Jackiem Baczakiem, „Dykcja” 1997, nr 5.
 • Wojna śmierdzi. Z Amosem Ozem rozmawia Stanisław Bereś, „Gazeta Wyborcza” 1997, 12. 03. 1997
 • Więcej o manifest [w:] Paweł Majerski, Układy sprawdzeń. W kręgu Nowej Fali, Katowice 1997.
 • Oko opatrzności. Rozmowa z Czesławem Miłoszem, „Odra” 1997, nr 12.
 • Wypowiedź w rubryce: Jurorzy Nike polecają, „Gazeta Wyborcza - Książki” 1997, nr 5 (13.05.97).
 • 1996
 • Tajemnica Jeana Moulin. Bohater czy szpieg?, "Rzeczpospolita" 1996, nr 35.
 • Im Angesicht des Archipels des Schweigens. Das Schaffen von Tadeusz Konwicki in den Jahren 1976 - 1994. ENTTABUISIERUNG. ESSAYS ZUR RUSSISCHEN UND POLNISCHEN GEGENWARTSLITERATUR. Pod. red. Jochena-Ulricha Petersa i Germana Ritza. Bern 1996. Slavica Helvetia.
 • W paszczy polityki. Rozmowa z Władysławem Terleckim, „Odra” 1996, nr 5.
 • Lapidarium czyli „nowy tekst”. Rozmowa z Ryszardem Kapuścińskim, „Odra” 1996, nr 6.
 • 1995
 • Alberta Camusa ziemia ostatniej nadziei, „Odra” 1995, nr 1. (wraz z M. Laurent)
 • Pierwszy człowiek Alberta Camusa (przekł. wraz z M. Laurent), „Odra” 1995, nr 1. rec.: - „Gazeta Wyborcza” 1995, nr - „Słowo Polskie” 1995, nr
 • Wobec archipelagu milczenia. Proza Konwickiego w latach 1976 - 1994, „Odra” 1995, nr 4.
 • Iwaszkiewicz: konformizm czy mądrość. Rozmowa z Andrzejem Zawadą. „Gazeta Wyborcza” 1995, 15 marca (pod pseud. S. Nowicki).
 • Andrzej Jochelson: Wrocław. Czerwiec 1945, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr (oprac. wraz z M. Mizuro)
 • Andrzej Jochelson: Wysiedlanie Niemców z Wrocławia, „Odra” 1995, nr 5. (oprac. wraz z M. Mizuro)
 • Stanislawas Beresis poezija: Abipus veidrozio, Laukiu sapno, Trenas, Kaip paprasta pasirinkti, Neverta apie tai ilgai šneketi (tłum. A. Kaleda), „Literatura u Menas” Wilno 1995, nr 26.
 • Wilno - raj dla badaczy. Rozmowa ze St. Beresiem, „Słowo Wileńskie” 1995, nr 35 (oprac. W. Zajączkowska)
 • Autoportret czyli libido, „Wieczór Wrocławia” 1995, nr 209.
 • Stanisław Lem [w:] DICTIONNAIRE DES AUTEURS EUROPEENS. Paris 1994. Hachette.
 • Strumień Alzheimera czyli elegia w stylu buffo, (pod pseud. S. Nowicki) „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 12. .
 • Poczekalnia Nicości, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 12. .
 • Apocalypsis według St. Lema, „Gazeta Wyborcza” 1995, nr 13. .
 • Wyjść z prosektorium literaturoznawstwa, „Kresy” 1995, nr 24.
 • Libido czyli autoportret trzeciego wieku, „Fronda” 1995, nr 5.
 • Les enfers de Leo Lipski, "Canadian Slavonic Papers" 1995, Vol. XXXVII, Sept.-Dec.
 • 1994
 • Mała księga Guinnessa literatury światowej, "Gazeta Wyborcza" 21.01.1994.
 • Radio Titanic?, "Odra" 1994, nr 4.
 • Radio Titanic II, "Odra" 1994, nr 6.
 • Poeci apokalipsy czyli metafizyka oporu [w:] WIARY I SŁOWA. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jacka Łukasiewicza. Wrocław 1994. TPPW.
 • Humanistyka polska: agonia czy nadzieja? (Dyskusja redakcyjna, oprac. przez S.B.)"Odra" 1994, nr 9.
 • Przedmowa [do:] HISTORIA NOŻA Marka Pruchniewskiego, Wydawnictwo "Notatnika Teatralnego". Wrocław 1994.
 • Requiem dla polskiego Nordu, "Odra" 1994, nr 12.
 • „Bohin Manor”. Romance with Nothingness, „The Reviev of Contemporary Fiction” 1994, nr 3.
 • Mędrzec w poczekalni, „Żyć i Mieć” 1994, nr 1.
 • 1993
 • Littterature polonaise contemporaine en exil. Presentation d`ensemble [w:] LITTERATURES ET CULTURES D`EXILE. TERRE PERDUE, LANGUE SAUVEE. PUL. Lille 1993.
 • Preliminaire (w:) Stanisław Bereś, UN DEMI-SIECLE DE PURGATOIRE. ENTRETIENS AVEC TADEUSZ KONWICKI. Paris 1993. Noir sur Blanc.
 • "Wielka zima" Ismaila Kadare`go (tłum. wraz z M. Laurent), "Odra" 1993, nr 1.
 • Ach, ta słodka okupacja Gilberta Josepha, "Odra" 1993, nr 4.
 • Amarcord wrocławski, "Odra" 1993, nr 5.
 • Trzydzieści trzy wariacje wokół koncertu Rudolfa Serkina Daniele Sallenave (tłum. wraz z M. Laurent), "Na Głos" 1993, nr 11.
 • Les deux enfers de Leo Lipski [w:] POLOGNE SINGULIERE ET PLURIELLE. LA PROSE POLONAISE CONTEMPORAINE. Lille 1993, PUL.
 • 1992
 • Piekło Leo Lipskiego, "Odra" 1992, nr 1. .
 • Zepchnięto nas na samo dno naszych serc. Rozmowa ze Stanisławem Beresiem. "Przegląd Polski" (Nowy York) 23 lipca 1992 .
 • Fikcje Stanisława Lema, "Odra" 1992, nr 10. (Polem.)
 • Listy z podziemia, "Odra" 1992, nr 12.
 • 1991
 • Kontynuować namiętności zmarłych. Rozmowa z Daniele Sallenave, "Zeszyty Literackie" 1991, nr 33 (wraz z M. Laurent).
 • La bise aigre de la detestation. Entretien avec Stanisław Bereś, "France Nord" (styczeń 1991). (AU)
 • Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie, "Teksty Drugie" 1991, nr 5/6.
 • O Tadeusza Różewicza - pytania nieuczesane, "Tygodnik Literacki" 1991, nr 17 (wraz z K. Braunem).
 • 1990
 • "Teno". Luźne kartki (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Przegląd Polski" (Nowy York) 1990.
 • Trzy oddechy literatury emigracyjnej, "Kultura" 1990, nr 1/2, s. 142 - 158. Sprostowanie: "Kultura" 1990, nr 3. Polem.: - Odpowiadam na zarzuty, "Kultura" 1990, nr 5, s. 142 - 145.
 • Fałdy czasu. Rozmowa z Zofią Romanowiczową, "Odra" 1990, nr 1, s. 10 - 17, nr 2, s. 20 - 28.
 • Język niedojrzałości, "Prace Literackie" XXVIII. Wrocław 1990.
 • Un demi-siecle de purgatoire. Entretien avec Tadeusz Konwicki, "Autremont" 1990, nr 47 (juin), s. 141 - 143.
 • Trzeba o tym mówić. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois, "Zeszyty Literackie" 1990, nr 31.
 • Socrealistyczne przypadki Stanisława Lema, "Puls" 1990, nr 45.
 • Marzenie o wielkiej syntezie. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois (pod pseud. St. Karłowicki), "Nowy Dziennik" - "Przegląd Polski" 1990, 19 lipiec.
 • Zabicie jednorożca, "Kontakt" 1990, nr 12.
 • Sny, "Nowy Dziennik" - "Przegląd Polski" 1990, 4 październik
 • Z notatnika stanu wojennego (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Kontakt" 1990, nr 12.
 • Litterature polonaise en exil (ref. na konferencji nauk. pt. Litteratures et cultures d`exil. Terre perdue, langue sauvee. Lille 1990, 22 - 23 nov.)
 • 1989
 • Tadeusz Konwicki (w:) LITERATURA POLSKA PO ROKU 1939. Pod red. M. Witkiewicza, t. 1, PEN, Warszawa 1989. (Hasło enc.)
 • Tadeusz Borowski, ibidem. (Hasło enc.)
 • "Dziennik 1954" Leopolda Tyrmanda, ibidem. (Hasło enc.)
 • "Pożegnanie z Marią" Tadeusza Borowskiego, ibidem. (Hasło enc.)
 • Tajemnica Stawiska (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Kultura" (Paryż) 1989, nr 1/2, s. 129 - 148. - Odpow. na polem.: List do Redakcji, "Kultura" (Paryż) 1989, nr 12).
 • "Teno". Dwie kartki. (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Kultura" (Paryż) 1989, nr 6, s. 20 - 34.
 • Wstęp (w:) Sen o chlebie. Wrocław 1989.
 • W poszukiwaniu zaginionej Albertyny (wraz z M. Laurent), "Twórczość" 1989, nr 10, s. 79 - 91.
 • Teodor Bujnicki 1907 - 1944 (w:) OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX i XX WIEKU. Seria VI, t. 4, s. 383 - 399.
 • "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej: manipulacja czy zachwiane złudzenia?, (pod pseud. Stanisław Nowicki) "Przegląd Polski" (Nowy York) 12 paźdz. 1989.
 • Nie wykonane fotografie, "Kultura" 1989, nr 12, s. 4 - 25.
 • Stan kliniczny. Zapiski szpitalne... (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Puls" 1989, nr 42/43, s. 67 - 75.
 • Le sentiment amoureux dans la litterature polonaise, "France Nord" 1989, kwiecień. (AU)
 • Rozmowy z Lemem, "Studenczeskij meridian" (Moskwa) num.: 10/1988 - 2/1989.
 • 1988
 • Czesław Miłosz`s Apocalypse (w:) BETWEEN ANXIETY AND HOPE. The Poetry and Writing of Czesław Miłosz. Edmonton 1988. Rec.: - Wojciech Skalmowski, O Miłoszu - z Kanady, "Tygodnik Powszechny" 1988, nr 39.
 • Tadeusza Gajcego próba misterium, "Dialog" 1988, nr 1, s. 96 - 107.
 • Niewymierne wiersze Tadeusza Gajcego, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 1, s. 73 - 104.
 • Posłowie (do:) Najtrudniejszy język świata Henryka Worcella. Wydawnictwo Dolnośląskie. Wrocław 1988.
 • Romans z nicością (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Aneks" 1988, nr 49, s. 128 - 145.
 • Jajo węża (pod psued. Stanisław Nowicki), "Kultura" (Paryż) 1988, nr 7/8, s. 55 - 79.
 • "Dziennik 1953 - 1973" Matthieu Galey (tłum. wraz z M. Laurent), "Odra" 1988, nr 6, s. 63 - 69.
 • Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois (podp. krypt. S.N.), "Zeszyty Historyczne" 1988, z. 85, s. 3 - 12.
 • Markiza de Custine`a podróż do brzucha Lewiatana (pod pseud. Stanisław Nowicki), "Aneks" 1988, nr 50.
 • Un demi-siecle de purgatoire: entretien avec Tadeusz Konwicki, "L`Autre Europe" 1988, nr 17-18-19, s. 70 - 77.
 • EEN HALVE EEUW VAGEVUUR. GESPREHHEN MET TADEUSZ KONWICKI. Przeł. G. Rasch. Amsterdam 1988.
 • 1987
 • Die Apokrypha des Stanislav Lem, "Quarber Mercur" (Wiedeń) 1987, nr 67.
 • Czarny Ariel poezji społecznej, "Prace Historyczno-Literackie" 1987, nr 61, s. 55 - 86.
 • Poszanowanie dla obcej kultury to poszanowanie samego siebie. Rozmowa z prof. Sante Gracciottim, "Odra" 1987, nr 6, s. 25 - 30.
 • Fantastyka: azyl czy kostium, "Fantastyka" 1987, nr 7.
 • Imiona lęku. O dramatach i prozie Tadeusza Gajcego, "Przegląd Powszechny" 1987, nr 9, s. 295 - 313.
 • Cień Konfederacji, "Odra" 1987, nr 10, s. 35 - 46.
 • Słowa na wiatr, "Odra" 1987, nr 11, s. 43 - 46.
 • O Wilnie, Tyrmandzie i jazzie. Rozmowa z Franciszkiem Walickim, "Odra" 1987, nr 12, s. 30 - 39.
 • Rondo na rurę i gwizdek, "Odra" 1987, nr 1.
 • Klęska utopii, "Twórczość" 1987, nr 1.
 • Misterium o nadziei i zagładzie, "Litteraria" 1987, nr XIX, s. 61 - 89.
 • Próba biografii Tadeusza Gajcego, "Prace Literackie" XXVII. Wrocław 1987.
 • 1986
 • Apokryfy Stanisława Lema, "Odra" 1986, nr 6.
 • Iść w rubaszce za aniołem... Eseistyka młodego Miłosza, "Prace Literackie" XXV. Wrocław 1986.
 • Apokalipsa według Czesława Miłosza, "Prace Literackie" XXVI. Wroclaw 1986.
 • Proza w koncentracie, "Fantastyka" 1986, nr 11.
 • 1985
 • Rozmowy ze Stanisławem Lemem [c.d.], "Odra" 1985, nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10.
 • Spinnenntz der Bucher (w:) AD LIBITUM. SAMMLUNG. ZERSTREUNG. Nr 1. Verlag Volk und Welt. Berlin 1985.
 • Nieśmiałość czyli deportacja z Lotaryngii, "Twórczość" 1985, nr 6.
 • Podniesieni na tarczy eksplozji?, "Tygodnik Powszechny" 1985 (4 sierpień).
 • Między literaturą a historią literatury, "Twórczość" 1985, nr 6.
 • 1984
 • Universum des Stanislaw Lem, "Quarber Mercur" (Wiedeń) 1984, nr 62.
 • Uniwierzum Stanislawa Lema, "Gradina" (Skopje) 1984, nr 9.
 • Rozważania nad programem Zagarów, "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 4.
 • Wielka liczba, "Odra" 1984, nr 7/8.
 • Gry i zabawy Stanisława Lema, "Płomyk" 1984, nr 16.
 • Posąg awangardy w opuszczonym trykocie, "Twórczość" 1984, nr 1.
 • Zbigniew Kubikowski (w:) LITERATURA POLSKA. PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY. Warszawa 1984. (hasło enc.)
 • Rozmowy ze Stanisławem Lemem, "Odra" 1984, nr 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12.
 • 1983
 • Włamałem się do poezji nocą... Rozmowa z Jerzym Zagórskim, "Odra" 1983, nr 9.
 • Enciclopedia Entiana, "Twórczość" 1983, nr 6.
 • Summa Go-Lema, "Odra" 1983, nr 1. (REC
 • Historia i autotematyzm, "Twórczość" 1983, nr 8.
 • Szansa poetyckiego historyzmu, "Odra" 1983, nr 2.
 • Ostatni poeta Wielkiego Księstwa, "Ruch Literacki" 1983, z. 1.
 • Muzyka zodiaków, zjawisk i cyfr (Cz. II). Między "Wyprawami" a "Wieczorem w Wieliszewie" Jerzego Zagórskiego, "Prace Literackie" XXIV. Wrocław 1983.
 • 1982
 • Poezja w dzień końca świata, "Miesięcznik Literacki" 1982, nr 9, 10.
 • Muzyka zodiaków, zjawisk i cyfr (Cz. I), "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 3/4.
 • W gilotynie drzwi, „CDN”, nr ?.
 • 1981
 • Zawsze obawiałem się dychotomii, "Kultura Dolnośląska" 1981, nr 1.
 • Abulia czy heliotropia, "Twórczość" 1981, nr 5.
 • Próby ocalenia. O poezji Czesława Miłosza, "Integracje" 1981, nr 12.
 • Wokół "Poematu o czasie zastygłym" Czesława Miłosza, "Pamiętnik Literacki" 1981, z. 4.
 • Pandemonium Bogusława Kierca, "Integracje" 1981, nr 10.
 • Największy poeta miasta Lidy, "Prace Literackie" XXII. 1981.
 • Na przykład: Putrament. Dylematy postawy zaangażowanej, "Integracje" 1981, nr 2.
 • Wilno - miasto poetów, "Odra" 1981, nr 1, 2.
 • 1980
 • Uniwersum Stanisława Lema, "Odra" 1980, nr 3.
 • Katastrofizm zrehabilitowany, "Twórczość" 1980, nr 11.
 • Poezja wojny i okupacji a literatura popularna, "Literatura Ludowa" 1980, nr 1 - 3.
 • Współczesna czyli na huśtawce, "Integracje" 1980, nr 6.
 • Młoda kultura na rozdrożu (w:) Prasa studencka. Zielona Góra 1980.
 • Wokół futurystycznego zmierzchu, "Miesięcznik Literacki" 1980, nr 12.
 • O Nowej Fali osobiście, „Solidarność Dolnośląska” nr 16/30.
 • 1979
 • Ojciec chrzestny nieobecnego pokolenia, "Odra" 1979, nr 4. - Klasycyzm: między egzystencją a koniecznością, "Miesięcznik Literacki" 1979, nr 8.
 • Profecja i kronika. O międzywojennej poezji Aleksandra Rymkiewicza, "Miesięcznik Literacki" 1979, nr 8.
 • O - żywienie słowa. Esej o tzw. żywym słowie, "Integracje" 1979 (kwiecień).
 • Gra w periodyzację, "Integracje" 1979, nr 3.
 • Futurystyczna baśń o cywilizacji, "Miesięcznik Literacki" 1979, nr 12.
 • 1978
 • Czarny sygnalista i jego nieistniejące potwory, "Twórczość" 1978, nr 1.
 • Prorocy w szatach z cichych łun, "Twórczość" 1978, nr 3.
 • Awangardyzm wczoraj i dziś, "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 3.
 • Więcej o manifest, "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 4.
 • Przesłanie krytyka, "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 8.
 • Ogród wartości ziemskich, "Poezja" 1978, nr 7/8.
 • Czasopisma studenckie w Polsce 1971 - 1976, "Pamiętnik Literacki" 1978, z. 3.
 • Pisarstwo skażone autentyzmem, "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 4.
 • Stanisław Evanna Kowalczyk (1917 - 1944), "Miesięcznik Literacki" 1978, nr 8.
 • 1977
 • Notatnik krytyczny Lema, "Nadodrze" 1977, nr 6.
 • Katar czyli filozofia przypadku, "Odra" 1977, nr 7/8.
 • Profetyk z nawyku, "Odra" 1977, nr 12.
 • Męczacy serial, "Odra" 1977, nr 3.
 • Paroksyzm powieści czyli o hybrydyczności, "Nadodrze" 1977, nr 3.
 • Gest humanistyczny, "Twórczość" 1977, nr 7.
 • Witkacy w pętach moderny, "Twórczość" 1977, nr 12.
 • Dwuznaczne rewiry sztuki, "Nadodrze" 1977, nr 1
 • Oleśnicki Maj 1977, "Nadodrze" 1977, nr 10
 • Trzydziestolecie w nowelach, "Nadodrze" 1977, nr 10.
 • Ogród autotematyzmu, "Nadodrze" 1977, nr 14.
 • Lemowska wizja fantastyki naukowej, "Odra" 1977, nr 7/8.
 • Uwagi na marginesie dotyczczasowych prób periodyzowania współczesnej literatury polskiej, "Miesięcznik Literacki" 1977, nr 12.
 • 1976
 • Powtórka z Lema, "Odra" 1976, nr 12.
 • Non semper homo futurus, "Nadodrze" 1976, nr 13.
 • Co kontestacja dała kulturze, "Odra" 1976, nr 4.
 • Pieśni wojny, "Literatura Ludowa" 1976, nr 4.
 • Jak opowiedzieć wojnę, "Twórczość" 1976, nr 9.
 • Addenda do epopei, "Nadodrze" 1976, nr 3.
 • O światopogladzie katastrofisty, "Nadodrze" 1976, nr 13.
 • Młoda proza i jej bohaterowie, "Nadodrze" 1976, nr 15.
 • Pośród idoli. Szkic o poezji Stanisława Kowalczyka, "Młoda Sztuka" 1976, nr 10.
 • 1975
 • Poezja Polski Walczącej, "Literatura Ludowa" 1975, nr 4/5.
 • Surrealizm (Alfabet sztuki), "Młoda Sztuka" 1975, nr 6.
 • Folklor (Alfabet sztuki), "Młoda Sztuka" 1975, nr 7.
 • 1974
 • Problemy metaforyczności i komunikatywności nagłówków prasowych w "Słowie Polskim". Próba klasyfikacji błędów (w:) "Wrocławski Rocznik Prasoznawczy" 1974.