TWL Latarnik Programy telewizyjne

Programy telewizyjne

TWL - Telewizyjne Wiadomości Literackie; TV2, TV Polonia; najdłużej istniejący na antenie polskiej telewizji publicznej program literacki (od lutego 1996 do stycznia 2011); przez 4 lata dwutygodnik, później miesięcznik; od 1999 roku na antenie TVP 2; długość emisji 30 min. Oglądalność programu w roku 2000 oscylowała pomiędzy 2 - 3,4% (ponad 1 mln widzów), co oznacza wielkość porównywalną ze słynnymi „Apostrophes” Bernarda Pivota.

Latarnik – półgodziny program telewizyjny, emitowany od jesieni 1997 r. do czerwca 1998 r. na antenie TVP Polonia; jego tytuł symbolicznie określa cel programu: śledzenie i rejestracja obecności Polaków i kultury polskiej za granicą, obserwacja i relacjonowanie aktywności rodaków mieszkających na stałe poza krajem (emigracja) lub przebywających tam okresowo (kontrakt, tournée, pobyt czasowy, ekspedycja itd.).

Jatka kulturalna - program emitowany w TVP 3. W roku 2004 zrealizowano 3 odcinki (m.in. nt. wizerunku i przeszłości miasta Wrocławia w książce prof. Normana Daviesa „Mikrokosmos”)

Polski dla zielonych - wieloodcinkowy kurs języka polskiego dla obcokrajowców w młodym wieku, przygotowany dla TVP Polonia. Scenariusz 10-ciu odcinków wygrał konkurs, ale z powodów finansowych telewizja nie przystąpiła do realizacji. Kanwą główną całego cyklu są przygody pary sympatycznych kosmitów, którzy po kraksie pojazdu kosmicznego znaleźli się w Polsce i ze zdumieniem poznają nowy świat, jakim jest Polska

TWL

Latarnik

Placeholderwww.stanislawberes.pl

Jatka kulturalna

Placeholderwww.stanislawberes.pl

Polski dla zielonych