BIOGRAFIA
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI
ARTYKUŁY
PRZEKŁADY
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE
PROGRAMY TELEWIZYJNE
FILMY
GALERIA ZDJĘĆ
FRAGMENTY NAGRAŃ
Słowo kluczowe:
Szukaj w:
   
 
STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / KSIĄŻKI
 [ 1 ]  [ 2 ]  3  [ 4 ] 
Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze. Rozdarta kurtyna. Rozważania nie tylko o teatrze.

Tom rozmów z Kazimierzem Braunem – jednym z najwybitniejszych współczesnych reżyserów teatralnych, od 1984 r. zamieszkałym i tworzącym w USA. Książka składa się z siedmiu części: I. „Poza marginesem”; II. „Między klasyką a nowatorstwem”; III. „Budowanie teatru”; IV. „Sztuka demontażu”; V. „Dżuma w mieście”; VI. „Drugi brzeg”; VII. „To był tylko teatr”.

 Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów

Monografia wileńskiej grupy poetyckiej Żagary, opublikowana w 1991 roku w wydawnictwie PEN w Warszawie, stanowiąca skróconą o połowę wersję 970-stronicowej rozprawy doktorskiej, obronionej w 1982 roku. Podpisana do druku w Wydawnictwie Literackim na publikację czekała aż 9 lat, co stało się możliwe dopiero po przyznaniu Cz. Miłoszowi, który był jej centralną postacią, nagrody Nobla i zdjęciu z niego zapisu cenzorskiego.

Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego

Monografia twórczości najwybitniejszego - obok K.K. Baczyńskiego i T. Borowskiego - pisarza polskiego okresu wojny i okupacji. Ta szczupła książka (ok. 200 stron) jest skróconą drastycznie wersją rozprawy habilitacyjnej (ok. 450 stron). Stanowi pierwszą próbę całościowego opisu życia i twórczości tego legendarnego, poległego w czasie powstania warszawskiego, przedstawiciela pokolenia Kolumbów.

Historia nie byle jaka o dziejach dzielnego Chluptaka Historia nie byle jaka o dziejach dzielnego Chluptaka

Wierszowany utwór dla dzieci i młodzieży, opubl. w 1991 r. wydawnictwie „Aneks” (Londyn). Stanowi on próbę przetransponowania na grunt literatury dziecięcej tradycji poematu heroikomicznego (Puszkin, Krasicki, Brzechwa). Fabularny schemat utworu nawiązuje do popularnych w baśniach wątków o niepozornym, lecz dzielnym wybawicielu królestwa, który w nagrodę za zwycięstwo nad wrogami otrzymuje rękę królewny. Bajka, realizując klasyczny dla swojego gatunku model fabularny, uzupełnia go o plan aktualizujący (totalitarne porządki królestwa, zatracanie poczucia realizmu przez władze, kult słowa itp.).

 [ 1 ]  [ 2 ]  3  [ 4 ] 
 
Stanisław Bereś