BIOGRAFIA
PUBLIKACJE
KSIĄŻKI
ARTYKUŁY
PRZEKŁADY
PUBLIKACJE ZAGRANICZNE
PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE
PROGRAMY TELEWIZYJNE
FILMY
GALERIA ZDJĘĆ
FRAGMENTY NAGRAŃ
Słowo kluczowe:
Szukaj w:
   
 
STRONA GŁÓWNA / PUBLIKACJE / KSIĄŻKI
 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  4
Już tylko sen Już tylko sen

Tom poezji, opubl. w 1990 r. w wydawnictwie „Aneks” (Londyn), zawierający wiersze z okresu stanu wojennego i lat 1981-1986. Składa się z trzech cykli poetyckich: „Przebudzenie z miłości”, „Już tylko sen”, „Listy do żywych i umarłych”. Część pierwsza prezentuje tragiczną sytuację podmiotu, zmagającego się z psychicznymi i moralnymi skutkami romansu z diabłem (ukrytego pod postacią kobiecą), nie potrafiącego się otrząsnąć z szoku stanu wojennego, wybierającego postawę izolacjonizmu.

Rozmowy ze Stanisławem Lemem Rozmowy ze Stanisławem Lemem

Obszerny, liczący ok. 400 stron tom rozmów ze Stanisławem Lemem – jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich, światowej sławy klasykiem science fiction, powstały pomiędzy listopadem 1981 roku a sierpniem roku 1982, opublikowany w 1987 roku w Wydawnictwie Literackim (Kraków). Przekład niemiecki pt. „Lem über Lem. Gespräche“ ukazał się o rok wcześniej (1986) w wydawnictwie Insel Verlag (Frankfurt am Main). Książka składa się z 9 rozdziałów: „Czas nie całkiem utracony”, „W pajęczej sieci książek”, „O Golemie osobno”, „Rozczarowania filmowe”, „Gusta i dysgusta”, „Księga skarg i wniosków”, „W cywlizacyjnej jamie”, „Wyjaśniać świat”, „Pasja filozofowania”.

Pół wieku czyśćca Pół wieku czyśćca

„Pół wieku czyśćca”, czyli rozmowy z Tadeuszem Konwickim powstały na przełomie wiosny i lata 1984 roku jako efekt kilku długich spotkań, zarejestrowanych na taśmie magnetofonowej. Początkowo celem obu rozmówców było stworzenie zapisu archiwalnego, który mógłby służyć w jako dokument historycznoliteracki, ponieważ pisarz od wielu lat pozostawał na marginesie oficjalnego życia, wyeliminowany przez komunistyczne władze z obiegu literackiego, odsunięty od produkcji filmowej, nieobecny w programach szkolnych i akademickich, usunięty z księgarń, radia, telewizji, encyklopedii i słowników.

Wybór niezobowiązujący Wybór niezobowiązujący

Tom poetycki, opubl. w 1983 r. w Wydawnictwie Literackim (Kraków). Składa się z trzech cykli: „Spotkania z Elsą”, „Erupcje”, „Ogród starego ślepca”. Pierwszy, wyraźnie fantazjotwórczy, osnuty jest wokół postaci tajemniczej, onirycznej dziewczyny Elsy Zamenth; drugi, „kulturowy”, eksponuje wizje inspirowane przez zjawiska z zakresu sztuki (literatura, malarstwo) oraz wydarzenia historyczne; trzeci, „wyobraźniowy”, koncentruje się na projekcjach o charakterze katastroficznym. Zbiór charakteryzuje surrealistyczne przetworzenie obrazu świata, autotematyzm, intensywna metaforyzacja, zmysł ironii, wreszcie chętne odwoływanie się do skojarzeń i obrazów eschatologiczmych.

 [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  4
 
Stanisław Bereś